Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №81"

 


Шкільне самоврядування

 

«УЗГОДЖЕНО»                                                                                 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора з ВР                                                          Директор КЗО «СЗШ №81» ДМР

 

Прийнято на засіданні Лідерів Парламенту

Президент шкільної організації самоврядування «СВІТ»

 

Статут шкільної організації самоврядування «СВІТ»

середньої загальноосвітньої школи №81

м. Дніпропетровськ

Правління шкільного самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – як основний закон шкільної організації  самоврядування «СВІТ» СЗШ №81.         

 

Розділ 1

Загальні засади

Стаття 1

Шкільна організація самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.     

Стаття 2

Шкільне самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні є людьми!

Стаття 3

Символами шкільної організації  самоврядування «СВІТ» повинні бути: Прапор, Герб, Гімн школи.

Стаття 4

Шкільна організація самоврядування «СВІТ» відповідає структурі:

 

Схема правління шкільної організації самоврядування «СВІТ»

 

 

Розділ 2

Права, свободи, обов’язки

Стаття 1

Кожен, хто навчається в школі має право:

 • діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;
 • за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи або омбудсмену школи;
 • подати свою пропозицію Лідерам Парламенту шкільної організації самоврядування «СВІТ»;
 • висувати кандидатуру, а також сомовисуватися і бути обраним в будь-який орган самоврядування школи;
 • брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);
 • вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки , студії;
 • не з’явитися на урок тільки за домовленістю з учителем, заступником директора з НВР та ВР або директором школи.

Стаття 2

Кожен учень зобов’язаний:

 • пройти курс навчання в школі;
 • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 • виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;
 • дотримуватись норм статуту та законів школи.

Стаття 3

Закон “Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи”

Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

 • нанесення побоїв, побиття;
 • загроза, залякування і шантаж;
 • вживання образливих слів, кличок;
 • дискримінація за національними і соціальними ознаками;
 • глузування з фізичних недоліків;
 • поява в стані сп’яніння;
 • здирство, вимагання;
 • крадіжка;
 • псування особистих речей інших людей;
 • брудні наклепи, плітки;
 • будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

Стаття 4

Повноваження Президента ШОС «СВІТ»

 

Обов’язки Президента:

 • планує і веде збори Лідерів Парламенту (чи призначає ведучих);
 • розподіляє завдання між лідерами;
 • співпрацює з адміністрацією школи.
 • виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;
 • відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. Є Президентом-Лідером!

Стаття 5

Прем’єр-міністр

 • є правою рукою Президента;
 • за відсутності Президента виконує його обов’язки;
 • очолює Парламент  Лідерів;
 • допомагає Президенту виконувати його обов’язки;
 • щохвилини готовий перейняти обов’язки Президента шкільної організації самоврядування «СВІТ»

Стаття 6

Повноваження Лідерів Парламенту

Лідери Парламенту (Лідери):

 1. Керують роботою Лідерів класу.
 2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування, наприклад:
 • контакти з органами місцевого самоврядування;
 • шкільний прес-центр;
 1. Збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу.
 2. Представляють своїм класом звіти роботи Правління Самоврядування.

 

Розділ 3

Стаття 1

Парламент Лідерів

Лідер освіти

 • організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки; 
 • залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;
 • надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;
 • бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових дидактичних матеріалів шкільних умовах;
 • проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стіннівки, конкурси, огляди підручників);
 • лідери класів з освіти беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання);
 • піклуються про молодших школярів, ГПД.

Стаття 2

Парламент Лідерів

Лідер екології, здоров’я та милосердя

 • Допомагає одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної та Афганської війн, інвалідам. Проводить доброчинні заходи;
 • пропаганда здорового способу життя (антиалкогольна, анти тютюнова, анти наркотична програми);
 • проведення днів здоров'я;
 • контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;
 • проводить бесіди з дітьми (індивідуальні та групові) з питання організації здорового способу життя;
 • організує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи;
 • залучає дітей до заходів екологічної ліги (захист екопроектів);
 • займається активною природоохоронною діяльністю та формуванням навичок здорового способу життя;
 • займається озелененням пришкільної території;
 • організовує акції і заходи на захист довкілля.
 • виховує готовність діяти за принципами гуманізму, милосердя, людяності;
 • виховує піклування про ветеранів, інвалідів, пристарілих;
 • здійснює заходи до Дня людей похилого віку, Дня інваліда, зустрічі з ветеранами, учасниками війни.

Стаття 3

Парламент Лідерів

Лідер культури та мистецтв

 • керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;
 • організовує оформлення школи та класних кімнат;
 • несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;
 • встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубам, Будинками культури, Будинками дітей та молоді, музеями;
 • домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів;
 • вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності;
 • лідери класів з питань культури та мистецтв готують творчі виставки учнів;
 • в кожному класі організовують культурно – масову роботу, залучають учнів до участі в загально - шкільних заходах;
 • організовують в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час.

Стаття 4

Парламент Лідерів

Лідер внутрішніх справ

 • залучають дітей, підлітків до господарської та трудової діяльності;
 • надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;
 • організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових, оцінює якість виконання цієї роботи;
 • організація чергування перед початком першого уроку із профілактики запізнення;
 • виховує в учнях бережливе ставлення до збереження шкільного майна;
 • створює бригади учнів для інформування учнів;
 • призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;
 • організовує випуск листків  «Блискавка»,  «Тривожний сигнал» тощо. Використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни;
 • виходить з пропозиціями на батьківський комітет, педагогічний комітет та ШОС «СВІТ» з питань поведінки учнів;
 • здійснює контроль за діяльністю старостату, лідерів класів;
 • здійснює контроль за діяльністю шкільного буфету;
 • контроль за виконанням та дотриманням правил поведінки, відвідуванням  уроків, порядку у школі під час учбового процесу, перерві.  

Стаття 5

Парламент Лідерів

Лідер спорту та туризму

 

Робота цього міністерства полягає у проведенні спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. Лідер міністерства повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. Лідери міністерства повинні проявляти активність у різних спортивно-туристичних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я. Пропагувати здоровий спосіб життя.

 • організовують культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів, веде облік відповідної роботи;
 • надають посильну допомогу класним керівникам.

Стаття 6

Лідери ПРЕС-ЦЕНТРУ

  

Прес – центр шкільної організації самоврядування «СВІТ». Організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру, готує і проводить інформації з різних питань. Висвітлює цікаві шкільні традиції.

Інформаційна комісія. Інформує учнів, батьків, вчителі про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами інформації (газета, стіннівки, оголошення то що).

Стаття 7

Вищий орган самоврядування – збори

Вищим органом самоврядування є загально – шкільні збори шкільної організації самоврядування «СВІТ», які скликаються не рідше двох разів на рік, і вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

Стаття 8

ОМБУДСМЕН

 1. Уповноважений з прав дітей (дитячий омбудсмен) – (надалі Уповноважений) є громадським представництвом, діяльність якого направлена на покращення умов життя дітей, захисту їх законних прав та інтересів, підвищення рівня правової свідомості дітей та молоді, запобігання випадків всіх видів насильства в сім’ї.
 2. Уповноважений у своїй діяльності керується Конвенцією ООН про права дитини, Конститу­цією України, Законом України "Про сприяння соціальному становленню та роз­витку молоді в Україні" від 05.02.1993 р. N 2998-XII, Законом України "Про Загальнодержавну програму підтримки мо­лоді на 2004-2008 роки" від 18.11.2003 р. № 1281-ІV, Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402-ІІІ, Указом Президента України «Про першочергові  заходи щодо захисту дітей», іншими актами Президента України, Кабінету Міністрів України.
 3. Основними принципами діяльності Уповноваженого є законність, дотримання і захист прав дитини, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги.
 4. Метою запровадження посади Уповноваженого є покращення умов життя дітей, їх навчання та розвитку, а також більш ефективний захист їх прав і свобод, проголошених Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України.
 5. Основні завдання Уповноваженого є:
 • сприяння реалізації Конвенції ООН про права дитини у школі;
 • підвищення про інформованості дітей та громади школи про їхні права, через шкільну організацію самоврядування «СВІТ»;-  моніторинг стану дотримання прав дітей в школі
 1. Уповноважений визначається шляхом відкритого конкурсу письмових робіт та презентації програм діяльності Уповно­важених з прав «Омбудсмен».
 2. Умови проведення конкурсу. Учасниками конкурсу можуть бути учні віком від 14 до 17 років. Конкурс про­водиться в один етап:
 3. І етап конкурсу проводиться у вигляді презентацій програм Уповно­важених, публічних виступів, рольових ігор, дебатів тощо.
 4. Журі конкурсу визначає терміни проведення конкурсу, теми презентацій, публічних виступів конкурсантів, рольових ігор та дебатів. Журі на основі колегіального рішення визначає переможця конкурсу.
 5. Серед низки проблем, з якими працює омбудсмен при розгляді індивідуальних скарг, виділяються такі:
 • погане ставлення до дитини в сім'ї;
 • всі види насильства;
 • проблеми в школі;
 • дискримінація дітей;
 •  проблеми, що виникли в результаті розлучення батьків;
 • відсутність або обмеженість доступу до засобів масової інформації;
 • проблеми дітей, що живуть у закладах опіки або знаходяться в конфлікті з законом.

Основні завдання омбудсмена:

 • сприяння реалізації Конвенції ООН про права дитини;
 • підвищення про інформованості дітей та громади міста про їхні права, через органи освіти та засоби масової інформації;
 • моніторинг стану дотримання прав дітей в школі;
 • вирішення питань, що стосуються захисту прав дітей;
 • надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені.

 

Розділ 4

Вибори

Стаття 1

Положення про вибори Президента Шкільної організації самоврядування «СВІТ»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Вибори Президента  проводяться за принципом загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.
 2. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожного класу з 5 по 11 або само висівання.
 3. Вибори президента  є загальними: право обирати мають учні з 5 класу  та всі співробітники школи.
 4. Президентом може бути обраний учень, якому на день виборів виповнилось 10 років.
 5. Вибори президента  є рівними: кожен виборець має 1 голос.
 6. Голосування на виборах є таємним.
 7. Клас  може висувати кількох кандидатів у президенти.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ

 1. Для проведення голосування створюється виборча комісія.
 2. Виборча комісія:
 • складає списки виборців;
 • встановлює форму виборчого бюлетня;
 • проводить реєстрацію кандидатів у президенти;
 • встановлює результати виборів і оголошує їх.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТ-ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ:

 1. Учень, який зареєстрований кандидатом у президенти має право вести Презентацію проект-програми;
 2.  Кандидат за допомогою ініціативної групи:
 • повинен випустити рекламний плакат із власною фотографією;
 • підготувати проект-програму не більш як 1 стор. тексту;
 • може здійснювати інші агітаційні заходи.
 1. Права кандидата у президенти під час проведення агітаційної компанії:
 • відвідує класні години по повідомляє про це виборчу комісію;
 1. Повідомлення про обрання президента оголошується головою виборчої комісії на загальній лінійці школи.
 2. Президенту вручається відповідне посвідчення.
 3. Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала проста більшість учнів та співробітників, що взяли участь у голосуванні.
 4. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них приймало участь 50% виборців від загальної кількості.
 5. Президент обирається строком на 1 навчальний рік.
 6. Якщо 2 і більше кандидатів набрали однакову кількість голосів проводяться повторні вибори.
 7. Вибори до Лідерів  Парламенту класу проводяться в класах на класних годинах відкритим голосуванням строком на 1 навчальний рік.

Стаття 2

Права та обов’язки Президента шкільної організації самоврядування «СВІТ»:

 • Президент є гарантом прав учнів, визначених законами.
 • Президент призначає організаторів секторів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу Лідерів Парламенту, лідерів та старост класів.
 • Президент видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо школи.
 • Президент співпрацює з адміністрацією згідно статуту.
 • Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів школи.
 • Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття 3

Положення про Правління Шкільної Організації Самоврядування «СВІТ»

 • Лідери шкільного самоврядування – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам.
 • Обраним до Парламенту Лідерів може бути кожен учень, що визначає статут і дотримується законів школи.
 • Кожен клас обирає лідерів представників до парламенту лідерів школи (5-11 класи).
 • Лідери вирішують питання про порушення законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо.
 • Парламент Лідерів може подати клопотання до адміністрації школи про виключення учня або апеляцію про його виключення.
 • Парламент Лідерів може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.
 • Парламент Лідерів організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.
 • Парламент Лідерів може контролює роботу лідерів та  старост класів; має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи.
 • Лідери та Староста класу – це учені, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу. Лідери відповідають кожен за свій сектор.
 • Старосту та лідерів обирає класний колектив або призначає класний керівник.
 • Парламент Лідерів коригує статут шкільної організації самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.
 • Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.
 • Статут узгоджується із заступником директора з ВР, затверджується директором школи, приймається на засідання Лідерів Парламенту та засвідчується особистим підписом Президента шкільної організації самоврядування «СВІТ».

 

Проект «Шкільна газета – «Лідер Times»»

Мета проекту: Забезпечення права дитини на вільне висловлювання шляхом створення шкільної газети, проведення прес - центру для юних журналістів та їх навчання.

Основні задачі:

 • реалізувати на практиці право дитини на вільне висловлювання;
 • розширити знання молоді з громадянської освіти;
 • розвивати навички критичного мислення;
 • розвивати творчі здібності та вміння викладати свої думки в письмовій формі;
 • активізувати молодь у громадянській журналістиці;
 • розвивати навички планування та роботи в команді.

Кроки:

1. Підготовчий етап: зібрання ініціативної групи; проведення занять та тренінгів; постановка проблеми (обговорення ситуації).

2. Ідеї для проекту.

3. Формування редакції, розподіл обов’язків.

4. Планування роботи, узгодження умов випуску газети з адміністрацією.

5. Створення та постійне проведення прес-клубу.

6. Випуск газети.

7. Організація навчань для членів редакції та юних журналістів.

8. Моніторинг (відслідковування та корегування).

9. Презентація проекту "Шкільна газета – «Лідер Times.

 

Прийнято на засіданні Лідерів Парламенту шкільної організації самоврядування «СВІТ»

Від «___» _____________2014 року

Президент ШОС «СВІТ»___________________________________

 


 

ДИТЯЧИЙ ОМБУДСМЕН - ХТО ВІН?

З історії виникнення інституту омбудсмена

  Чи знаєш ти, що спочатку система заснування органів, спрямованих на захист прав окремих осіб, розвинулась у Швеції, де в 1809 році був призначений перший у світі омбудсмен. За Швецією пішли Фінляндія (1919 рік), Данія (1955 рік) та Норвегія (1962 рік). Інститути омбудсмена існують лише в демократичних країнах. За даними на 1997 рік, такі структури запроваджені в 75 державах світу. Ці державні структури створені захищати права громадян, гарантувати належне здійснення державного управління та відповідальність з боку посадовців.

 

Що може дитячий омбудсмен?

 За допомогою омбудсмена захисту прав дітей у багатьох країнах діти вперше отримали можливість самостійно подавати скарги про порушення їх прав. Серед низки проблем, з якими працює омбудсмен при розгляді індивідуальних скарг, виділяються такі:

 • погане ставлення до дитини в сім'ї;

 • всі види насильства;

 • проблеми в школі;

 • дискримінація дітей;

 • проблеми, що виникли в результаті розлучення батьків;

 • відсутність або обмеженість доступу до засобів масової інформації,

 • проблеми дітей, що живуть у закладах опіки або знаходяться в конфлікті з законом.

 

Дитячі омбудсмени

 Дитячий омбудсмен  - це громадський представник прав дітей в місцевій владі, а також в державних органах - всюди, де потрібно захищати права дітей.

 

Мета діяльності дитячих омбудсменів:

Ефективний захист прав дітей, які проголошені Конвенцією ООН про права дитини,

Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України.

 

Оcновні завдання омбудсмена:

 • сприяння реалізації Конвенції ООН про права дитини;

 • підвищення поінформованості дітей та громади міста про їхні права, через органи освіти та засоби масової інформації;

 • моніторинг стану дотримання прав дітей в місті;

 • вирішення питань, що стосуються захисту прав дітей, як пріоритетних у місцевих органах влади, а також сприяння змінам у ставленні громади міста до проблем дітей;

 • надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звернення до органів влади та правоохоронних органів.